Cel wyceny

Dokonujemy wycen nieruchomości w celu:

 • ustalenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów skarbowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb zniesienia współwłasności,
 • określenia wartości służebności, w tym służebności przesyłu,
 • określenia wysokości szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury,
 • określenia wartości majątku dla potrzeb organów sprawiedliwości,
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów administracji państwowej i samorządowej,
 • analizy opłacalności inwestycji w nieruchomość.