O firmie

Kancelaria  rzeczoznawcy majątkowego WD wycena świadczy usługi w zakresie zarówno  wyceny nieruchomości  jak i analiz oraz doradztwa na szeroko pojętym rynku nieruchomości. Naszymi klientami są osoby fizyczne oraz banki, urzędy i przedsiębiorstwa. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzane w zgodzie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania podczas określania wartości  nieruchomości. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument o charakterze urzędowym. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym wypadku poprzedzany jej oględzinami oraz szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny. Gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność wykonywanych usług a nasze operaty charakteryzują się dużą przejrzystością i estetyką. Firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej co wydatnie podnosi naszą wiarygodność. Zapraszam do korzystania z naszych usług. mgr inż Wojciech Dorożyński rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień zawodowych: 6613.