Wykaz dokumentów

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz najczęściej wycenianych nieruchomości oraz dokumentów, których dostarczenie znacząco przyspieszy wykonanie operatu oraz obniży koszt jego wykonania:


NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA

 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • plan lokalu (jeśli to możliwe).

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu mieszkalnego ze spółdzieni mieszkaniowej,
 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej (jeśli została założona),
 • akt notarialny nabycia lokalu lub przydział ze spółdzielni,
 • plan lokalu (jeśli to możliwe).

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli to możliwe).

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA

 • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli to możliwe),
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli to możliwe),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli to możliwe),
 • dokumentacja architektoniczno budowlana (jeżeli to możliwe).